L a --- M i o p i a

Informació actualitzada
-Què és la miopia?
Si busquem una descripció detallada en una enciclopèdia, veurem que la miopia és un defecte de refracció de l'ull en el qual els raigs de llum paral·lels convergeixen en un punt focal situat davant de la retina. També podrem llegir que és una condició provocada generalment perquè la longitud axial de l'ull és massa llarga. És per això que els objectes de lluny es perceben borrosos en projectar-se per davant de la retina mentre que els de prop es veuen amb claredat.
Però la miopia és molt més que tot això. Tenint en compte que l'organisme tendeix a buscar l'eficiència i que els nostres ulls estan preparats per veure de lluny, podem dir que la miopia és una resposta intel·ligent a una demanda freqüent de la visió de prop. Per tal d'adaptar-se a aquestes exigències ambientals, es desenvolupa un estat permanent d'enfocament.

"La miopia és una resposta intel·ligent enfront d'una demanda freqüent en visió de prop"
La miopia sol tenir un component hereditari, però no sempre és així. Està comprovat que si el pare o la mare és miop, hi ha més probabilitat de desenvolupar la condició. El risc és encara més gran si tots dos són miops.
La natura no entén de pactes i opta per la solució més fàcil. Si la genètica predisposa i l'ambient disposa, es produirà una visió propera excel·lent a canvi de perdre agudesa visual de lluny.
La prevalença de la miopia està augmentant de forma significativa a nivell mundial. En els últims 50 anys, el nombre de persones miops s'ha duplicat en llocs com Europa o els Estats Units i en altres zones del planeta, especialment a Àsia, l'increment és molt més gran.
Segons indiquen les tendències, s'espera que el nombre de persones afectades per la miopia a tot el món augmenti dels 1.400 milions als 5.000 milions el 2050. És a dir, afectarà el 50% de la població mundial. D'aquestes, gairebé el 10% (al voltant de 9 milions) tindran alta miopia.
A partir d'aquestes dades, extretes d'estudis realitzats pel "Brien Holden Vision Institute (BHVI) , es demostra que a curt termini estarem davant d'una veritable pandèmia a nivell global. Tot plegat comportarà una important càrrega social i econòmica en l'àmbit de la salut.

"La miopia al 2050 afectarà al voltant del 50% de la població"

La miopia alta augmenta el risc de trastorns greus com la degeneració macular miòpica, el despreniment de retina, el glaucoma o les cataractes, i és la principal causa de discapacitat visual i ceguesa en molts països.


Un miop, com ja hem esmentat al principi, en la major part del casos, ho és per un canvi en l'estil de vida i del seu entorn, ús de dispositius electrònics propers, mòbils i tauletes. Altres causes són la reducció dels nivells de llum, que pot estar directament relacionat amb el temps que es passa a l'aire lliure, i un ús inadecuat dels sistemes de correcció. Les estimacions, basades en les dades existents, suposen que aquests canvis en l'estil de vida continuaran estenent-se amb l'augment del progrés tecnològic i el desenvolupament.


"La miopia de cert valor és la principal causa de discapacitat visual i ceguesa en molts països. "
Dades a tenir en compte:
La miopia és més de 2 vegades més gran entre els asiàtics orientals que els caucàsics d'edat similar.
A la Xina, fa 60 anys només el 15% de la població era miop. Actualment, més del 90% dels adolescents i adults joves la pateixen. En el cas de Seül, capital de Corea del Sud, fins al 96,5% d'homes de 19 anys pateix miopia. Algunes estimacions pronostiquen que, al final d'aquesta dècada, fins a un terç de la població, és a dir, 2,5 mil milions de persones, patiran aquest defecte de la visió.
Segons un estudi publicat pel Bradford Institute for Health Research, es preveu que a l'any 2050 hi haurà 4.758 milions de persones amb miopia (49,8% de la població mundial) i 938 milions de persones amb miopia alta que estaran en risc de discapacitat visual i ceguesa, que representa el 9,8% de la població mundial.
També és preocupant que cada vegada es desenvolupa la miopia a una edat més primerenca. Com més aviat es desenvolupa la miopia, més probabilitat hi ha perquè es converteixi en miopia alta, amb tots els riscos que això suposa. Els casos de miopia alta (més de -5.00 diòptries) estan augmentant, especialment a l'Àsia, on entre el 10 i el 20% dels infants en edat escolar pateixen una miopia de valor considerable.
Segons dades de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics), els joves de 15 anys de Xangai, on hi ha una altíssima prevalença de la miopia, dediquen unes 14 hores setmanals a fer deures, enfront de les 5 que inverteixen els nois britànics i 6 els nord-americans. Un estudi mostra que el nombre de les hores d'estudi contribueix a la creixent prevalença de la miopia. L'augment del temps dedicat a l'educació pot augmentar inadvertidament la prevalença de la miopia i la possible discapacitat visual futura.
En aquest sentit cal esperar de les administracions una presa de consciència d'un problema que, si no es fa alguna cosa, pot implicar en un futur no molt llunyà un greu problema de salut pública i la qualitat de vida d'un percentatge important de la població.